Welkom op Vleermuiskasten.nl, de landelijke vleermuiskastendatabase.

Deze online database zorgt dat de vele vrijwilligers en professionals die in Nederland de vleermuiskasten ophangen en controleren, op een eenduidige manier gegevens kunnen verzamelen, beheren en delen.

Met de waarnemingen die we verzamelen via deze website willen we beter begrijpen welke factoren het gebruik van vleermuiskasten bevorderen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een beter gebruik van de kasten door vleermuizen. Want daarvoor worden de kasten tenslotte opgehangen.

Via de website is het mogelijk om waarnemingen achter de computer in te voeren. We willen de website uitbreiden met nog meer functionaliteiten zoals een app voor op je smartphone om het invoeren in het veld te vergemakkelijken, en een pagina waar je tabellen en grafieken van de verzamelde data kan maken.

 

Samen vleermuizen vinden

Vleermuiskasten worden steeds populairder. Veel mensen vinden ze leuk om aan de gevel van hun huis te hangen en zo vleermuizen woningruimte te bieden. Maar ze worden steeds meer door natuurliefhebbers ontdekt als middel om overdag onderzoek te kunnen doen aan deze nachtactieve diertjes. Vaak worden door een lokale groep natuurliefhebbers vleermuiskasten opgehangen en  gecontroleerd op vleermuizen. Zo krijgen zij een goed beeld van de vleermuissoorten in een gebied. De nieuwe vleermuiskastendatabase is bedoeld om het die groepen makkelijker te maken gezamelijk de gedane waarnemingen te beheren en te delen.

 

Effectiever kasten plaatsen

Vleermuiskasten worden ook ingezet als vervangende woonruimte, als een gebouw met daarin wonende vleermuizen moet worden gesloopt of gerenoveerd (“mitigatie”, verplicht door de Flora- en faunawet). Maar hoe hangt men ze het beste op, hoe hoe snel worden ze bezet, en maakt het uit welke kast in een bepaalde situatie wordt gebruikt? Met het bij elkaar brengen van veel waarnemingen is het mogelijk te bepalen wat die succesfactoren van een vleermuiskast zijn. Door een beter begrip van deze succesfactoren kan het geld dat ingezet wordt voor mitigerende maatregelen voor de beschermde vleermuizen effectiever worden besteed. Waardevolle informatie voor vele bouwprojecten, bosbouwprojecten en natuurontwikkelingsprojecten!

 

Wanneer is een vleermuiskast succesvol?

Met de waarnemingen die we verzamelen via deze website willen we beter begrijpen welke factoren het gebruik van vleermuiskasten bevorderen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een beter gebruik van de kasten door vleermuizen. Want daarvoor worden de kasten tenslotte opgehangen. Tevens draagt dit bij aan een effectievere besteding van (maatschappelijk) geld, doordat beter inzichtelijk is wat kansrijke locaties zijn voor mitigerende maatregelen, en wat minder kansrijke locaties zijn. De database is een goed instrument om de monitoring van vleermuiskasten te vergemakkelijken, en te vergelijken met andere gebieden.